კომპანია მიღების დროს უპროცენტო პირველად სესხი
სესხის მაქსიმალური
სესხის ვადა აიღე სესხი
Moneyman 10 წუთში Yes 50 - 500 ლარი 1500 ლარი 1-120 დღე
Zipcredit 15 წუთში No 600 - 7500 ლარი 7500 ლარი 3-48 თვემდე
Crediton 15 წუთში Yes 100 - 300 ლარი 800 ლარი 5-720 დღე
Crediton 15 წუთში Yes 50 - 700 ლარი 1500 ლარი 5-30 დღე
Lendon 15 წუთში Yes 30 - 500 ლარი 900 ლარი 5-730 დღე
Netcredit 15 წუთში Yes 50 - 500 ლარი 1000 ლარი 5-30 დღე
Mamy 15 წუთში No 500 - 3000 ლარი 3000 ლარი 3-12 თვე
Vivus 15 წუთში Yes 50 - 250 ლარი 650 ლარი 1-30 დღე
CCloan 15 წუთში No 50 - 700 ლარი 700 ლარი 5-30 დღე
Moneza 60 წუთში No 500 - 2000 ლარი 3000 ლარი 6-24 თვემდე
Webcredit 15 წუთში No 50 - 250 ლარი 1000 ლარი 1-30 დღე
Mozo 15 წუთში No 50 - 300 ლარი 1000 ლარი 5-30 დღე
Okcredit 15 წუთში No 50 - 300 ლარი 700 ლარი 5-30 დღე
Mycredit 15 წუთში Yes 50 - 300 ლარი 1000 ლარი 5-31 დღე
Credium 15 წუთში No 50 - 200 ლარი 600 ლარი 1-30 დღე
SwissCapital 1 დღე No 500-20000 ლარი 20000 ლარი 3-36 თვემდე
Mogo 1 დღე No 1000-30000 ლარი 30000 ლარი 3-72 თვემდე